...
Leki przeciwdepresyjne dostępne na receptę

Leki przeciwdepresyjne dostępne na receptę

Depresja to według Światowej Organizacji Zdrowia jedno z najczęściej występujących w obecnych czasach zaburzeń psychicznych. Depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy oraz jedną z głównym przyczyn samobójstw.
Leki przeciwdepresyjne dostępne na receptę

Depresja to według Światowej Organizacji Zdrowia jedno z najczęściej występujących w obecnych czasach zaburzeń psychicznych. Depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy oraz jedną z głównym przyczyn samobójstw.

Czym jest depresja?

Depresja to długotrwałe uczucie smutku i przygnębienia. W odróżnieniu od chwilowego pogorszenia nastroju różni się tym, że trwa przez długi czas (co najmniej 2 tygodnie). Depresja utrudnia, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Osoby, które cierpią na depresję posiadają uczucie małej wartości swojego życia, często nie są w stanie pracować, nie czują potrzeby cieszenia się życiem, odczuwają nasilony lęk o swoją przyszłość oraz cierpią na ciągłe poczucie winy. W niektórych przypadkach depresja powoduje utratę masy ciała (obniżony apetyt). Osoby cierpiące na depresję mają tendencje samobójcze, a w skrajnych przypadkach depresja doprowadza niektóre osoby do samobójstw.

Jeśli czujesz się przygnębiony przez dłuższy czas powinieneś lub powinnaś pójść do lekarza pierwszego kontaktu lub skorzystać z konsultacji psychiatrycznej w celu rozpoczęcia diagnozy depresji oraz leczenie depresji.

Depresja – przyczyny

Nie można określić jednoznacznie co jest główną przyczyną depresji. Do jednych z najczęściej występujących przyczyn depresji zaliczamy:

 • trudne doświadczenia i sytuacje z przeszłości (m.in. traumy seksualne, agresja rówieśników, np. w szkole podstawowej lub śmierć bliskiej osoby)
 • czynniki genetyczne – osoby, których rodzice cierpieli na depresję są bardziej narażone na wystąpienie depresji u siebie, szczególnie podczas trudnych sytuacji, bądź wydarzeń życiowych
 • choroby przewlekłe, nadużywanie alkoholu, tytoniu lub innych substancji odurzających
 • zaburzone funkcjonowanie mózgu oraz problemy hormonalne.

Objawy depresji

 • smutek
 • płaczliwość
 • utrata zainteresowań
 • obniżony nastrój
 • osłabienie koncentracji
 • wzmożona męczliwość, która objawia się zmniejszeniem energii
 • zmiana apetytu
 • zaburzenia snu
 • niepokój, lęk
 • bóle głowy
 • myśli samobójcze
 • zaburzenia nastroju
 • niska samoocena
 • czarne widzenie przyszłości
 • próby samobójcze.

Diagnoza i sposoby leczenia depresji

Depresja – diagnoza

W celu diagnozy depresji najpierw powinniśmy się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, a później skorzystać z konsultacji psychiatrycznej.

W diagnostyce depresji lekarz psychiatra najpierw przeprowadza rozmowę z pacjentem, aby ustalić rozpoznanie oraz wykonuje badanie psychiatryczne. Ważne jest również wykrycie współistniejących zaburzeń psychicznych.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy psychiatra ocenia stan zdrowia pacjenta na podstawie wyników badań laboratoryjnych oraz wywiadu z pacjentem, aby wykluczyć lub potwierdzić zaburzenia ogólnomedyczne, które mogą być przyczyną wystąpienie depresji lub współwystępować z nią.

Czasami depresja jest objawem innego zaburzenia psychicznego – najczęściej jest to choroba afektywna dwubiegunowa. Lekarz na podstawie wywiadu z pacjentem wyklucza lub potwierdza chorobę afektywną dwubiegunową poprzez rozpoznanie podstawowych objawów asertywności dwubiegunowej, do których należą m.in.: pobudzenie psychoruchowe, podwyższony nastrój, pomysłowość oraz zmniejszona potrzeba snu.

W diagnostyce depresji specjaliści stosują także specjalne testy oraz kwestionariusze (jak np. skala depresji Becka oraz skala depresji Hamiltona). Ułatwia to specjalistom rozpoznanie depresji, nasilenie stanów depresyjnych oraz nadzorowanie depresji.

Leczenie depresji

W zależności od rodzaju depresji wyróżniamy 3 główne sposoby leczenia depresji: psychoterapia, leczenie farmakologiczne oraz leczenie depresji poprzez mniej inwazyjne środki, jak np. zdrowy tryb życia. Oprócz tego leczenie depresji może odbywać się poprzez: fototerapię, elektrowstrząsy oraz aktywność fizyczną i zdrową dietę.

Psychoterapia

Psychoterapia jest najczęściej stosowana jako dodatkowe wsparcie do farmakologicznego leczenia depresji oraz jako kontynuacja terapii podczas zakończenia farmakoterapii w trosce o to, aby nie powróciły stany depresyjne. Jej głównymi celami są: wsparcie psychiczne pacjenta oraz pokazanie mu sposobów rozwiązywania problemów. Czasem jednak psychoterapia jest pierwszą i główną metodą leczenia depresji, np. przy jej umiarkowanym nasileniu, lub depresji występującej u kobiet w ciąży lub po porodzie (tzw. depresja poporodowa).

Farmakoterapia

Leczenie farmakologiczne (leki przeciwdepresyjne) może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych (czyli poza szpitalem) oraz w szpitalu psychiatrycznym, gdzie pacjent jest pod stałą opieką specjalistów. Jest to główna metoda leczenia depresji. Leki przeciwdepresyjne powinny być dopasowane przez specjalistę w zależności od natężenia stanów depresyjnych chorego. Podczas leczenia farmakologicznego lekarz powinien uwzględnić skutki uboczne leków na depresję oraz inne leki jakie zażywa pacjent. Leki przeciwdepresyjne należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Około 70% pacjentów odczuwa poprawę już po pierwszej kuracji lekami. W innych wypadkach specjalista zmienia leki przeciwdepresyjne oraz wprowadza leki z innych grup, aby zwiększyć skuteczność farmakoterapii. Obecnie mamy dostępne na rynku preparaty, które nie uzależniają oraz można je bezpiecznie stosować przez dłuższy czas trwania leczenia.

Jeśli mamy przepisane stałe leki na depresję w razie potrzeby, lub gdy skończą nam się owe leki i potrzebujemy recepty na nowe opakowanie, możemy skorzystać z konsultacji medycznej online, aby uzyskać e receptę na nowe opakowanie leków (nie dotyczy to leków z grupy benzodiazepin oraz opioidów – w tym wypadku potrzebujemy stacjonarnej konsultacji psychiatrycznej lub wizyty u lekarza pierwszego kontaktu). Konsultacja online to szybki i łatwy sposób na otrzymanie potrzebnej nam recepty bez wychodzenia z domu.

Fototerpia

Fototerpia jest bezpieczną metodą leczenia łagodnych i epizodycznych stanów depresji, jak np. depresja sezonowa. Polega ona na powtarzającej się ekspozycji na światło o określonym natężeniu.

Elektrowstrząsy

Elektrowstrząsy to kolejna bezpieczna i skuteczna metoda walki z depresją . Jest ona najczęściej stosowana w przypadku nieudanego leczenia farmakologicznego.

Aktywność fizyczna oraz zbilansowana dieta

Zdrowa dieta oraz regularna aktywność fizyczna mają korzystny wpływ na poprawę nastroju, a co za tym idzie, mogą przyczynić się do wygranej w walce z depresją.

Leki stosowane na depresję

Leczenie farmakologiczne, czyli regularne zażywanie leków na depresję jest jedną z najpopularniejszych metod leczenia depresji. Obecnie na rynku mamy wiele rodzajów leków na depresję. Wśród nich wyróżniamy: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina, inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI) – należą do nich wenlafaksyna, duloksetyna i milnacipran, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) – należą do nich amitryptylina, dezipramina, imipramina, klomipramina, nortryptylina i doksepina, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) – jest to głównie moklobemid oraz leki o innych mechanizmach działania – są to głównie agomelatyna oraz melatonina.

Rodzaje depresji

Depresja endogenna (zaburzenie depresyjne nawracające oraz psychoza maniakalno-depresyjna)

Jest to najcięższy i najczęściej występujący rodzaj depresji. Objawia się on jako choroba afektywna jednobiegunowa (tzw. zaburzenie depresyjne nawracające) – stany depresyjne pojawiają się nawracająco z okresami lepszego samopoczucia albo całkowitego zdrowia lub dwubiegunowa (tzw. psychoza maniakalno-depresyjna) – objawy pojawiają się na zmianę, ale bez okresu poprawy stanu u chorego.

Depresja psychogenna

Pojawia się ona po przeżyciu drastycznych wydarzeń oraz trudnych sytuacji z przeszłości. Sytuacje te angażują mentalnie chorego co doprowadza do depresji. Najczęściej depresja psychogenna występuje po śmierci bliskiej osoby lub przy trudnościach z poradzeniem sobie ze zmianami w życiu.

Depresja somatogenna

Najczęściej występuje ona u osób cierpiących na choroby przewlekłe, które wyniszczają organizm chorego oraz u osób uzależnionych (nadużywanie alkoholu, problemy z narkotykami). Wiąże się to ze zmianami nastroju oraz emocji, które towarzyszą choremu lub uzależnionemu podczas ciężkiej choroby oraz przy braku pomocy i wsparcia bliskich.

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa to krótkotrwałe obniżenie nastroju związane ze zmianami hormonalnymi u kobiety po porodzie, traumą, którą kobieta mogła doświadczyć podczas porodu oraz lęku przed opieką nad noworodkiem (zamartwianie się o swoje dziecko oraz poczucie winy, że jest się złą matką).

Depresja maskowana

Depresja maskowana jest nazywana depresją bez depresji. Do jej głównych objawów należą: zaburzenia snu, wzmożona męczliwość, znacznie nasilone uczucie bólu. Wszystkie te objawy depresji występują bez wyraźnego obniżenia nastroju chorego. Ryzyko wystąpienia depresji maskowanej jest większe, gdy w rodzinie można potwierdzić stany depresyjne. Depresja maskowana charakteryzuje się również brakiem reakcji na leki przeciwbólowe oraz nasilaniem się objawów depresji w porze porannej.

Depresja sezonowa

Sezonowe zaburzenie afektywne, czyli depresja sezonowa to występowanie objawów depresji (takich jak np. obniżenie nastroju, bóle głowy, utrata zainteresowań, itp.) podczas okresu jesienno-zimowego. Wynika to ze skrócenia dnia oraz ogólnego przygnębienia zmianami pogody.

Depresja – rokowanie

U około połowy cierpiących na zaburzenia nastroju (depresję) objawy depresji ustępują samoistnie po około pół roku. Rokowania są uzależnione od wielu czynników, takich jak: wiek, wsparcie bliskich osób czy aktywność zawodowa. Zaburzenia nastroju mogą powracać, także istotną rolę odgrywa tutaj ciągła czujność na nawracające objawy depresji oraz regularna kontrola lekarska.

Powikłania po depresji

Nieleczona przez długi czas depresja może doprowadzić do wielu powikłań. Poza pogorszeniem się zaburzeń psychicznych może ona doprowadzić do występowania cukrzycy lub skończyć się poważnymi chorobami serca. W skrajnych przypadkach nieleczona depresja może spowodować myśli samobójcze oraz czyny samobójcze co jest – w jej przypadku – najgorszym możliwym skutkiem.

Jak pomóc osobie cierpiącej na depresję?

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Cierpi na nią około 10% społeczeństwa. Aby pomóc osobie cierpiącej na depresję powinno się oferować jej ciągle pomoc (często osoby chore na depresję nie poproszą same o wsparcie, a wynika to z faktu ich poczucia małej wartości swojego życia oraz milczenie, ponieważ towarzyszy im poczucie winy za wszystko złe, co dzieje się wokół nich). Istotną rolę w pomocy choremu na depresję odgrywa także nieustanne wsparcie oraz bycie przy chorym. Pamiętajmy także, że osoby z depresją mają myśli samobójcze – a co za tym idzie – mogą targnąć się na swoje życie. Stany depresyjne to poważne zaburzenia psychiczne, także bądźmy czujni na objawy depresji u bliskich.

Depresja – gdzie szukać pomocy?

Antydepresyjny Telefon – Forum Przeciw Depresji – 22 594 91 00

Telefon jest skierowany zarówno do osób cierpiących na depresję, jak i ich bliskich. Telefon czynny jest w środy i czwartki od 17.00 do 19.00. Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra, a udzielane porady są bezpłatne. Podczas rozmowy nie trzeba podawać żadnych danych osobowych, także nie musimy martwić się o uczucie wstydu lub poczucie winy, że obarczamy innych swoimi problemami.

Również na stronach internetowych można znaleźć punkty wsparcia w Twojej okolicy.

Oczywiście nie zapominajmy także o konsultacji psychiatrycznej lub wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, którzy również zrobią wszystko, aby nam pomóc w walce z depresją.

Zaburzenie afektywne i jego nasilenie mogą skończyć się samobójstwem osoby dotkniętej depresją, dlatego tak ważna jest pomoc chorej osobie oraz (jeśli to Ty masz objawy depresji) zgłoszenie się o pomoc do specjalisty.

Depresja – podsumowanie

 • Depresja (zaburzenie afektywne) to poważna choroba, która dotyka coraz większą ilość społeczeństwa. Utrudnia ona codzienne funkcjonowanie, a w pewnym czasie (nieleczona) może powodować nawet próby samobójcze.
 • Depresję może zdiagnozować lekarz po szczegółowym wywiadzie z pacjentem oraz wykonaniu badań laboratoryjnych. Objawy depresji muszą utrzymywać się co najmniej 2 tygodnie.
 • Ryzyko wystąpienia depresji jest większe u kobiet, nastolatków oraz osób starszych.
 • Rodzaje depresji: depresja poporodowa, depresja maskowana, depresja endogenna, depresja psychogenna, depresja somatogenna oraz depresja sezonowa.
 • Objawy depresji to m.in.: zaburzenia snu, myśli samobójcze, bóle głowy, osłabienie koncentracji, poczucie winy, utrata zainteresowań, obniżenie nastroju, nasilony lęk, niska samoocena, czarne widzenie przyszłości, utrata masy ciała, czyny samobójcze, brak potrzeby cieszenia się życiem, a w niektórych przypadkach skłonność do samobójstw.
 • Do rozwoju depresji przyczyniają się: trudne sytuacje z przeszłości, nadużywanie alkoholu, czynniki genetyczne, choroby przewlekłe oraz zaburzona praca mózgu i hormonów u osoby dotkniętej depresją.
 • Leczenie depresji ma kilka rodzajów. Są to m.in. psychoterapia, farmakoterapia, fototerapia, zdrowy tryb życia oraz elektrowstrząsy.
 • Stałe leki na depresję możemy otrzymać na e receptę korzystając z konsultacji medycznej online. Konsultacja online to szybki i łatwy sposób na uzyskanie recepty na nasze leki bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Pierwsze polepszenie nastroju pacjenci odczuwają najczęściej już w ciągu miesiąca po rozpoczęciu leczenia depresji.
 • Leczenie depresji może odbywać się na kilka sposobów zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i w szpitalu pod stałą kontrolą specjalistów.
 • Leczenie farmakologiczne to jedna z najczęściej wybieranych i najskuteczniejszych metod walki z depresją.
 • Pamiętajmy, że nieleczona depresja może w skrajnych przypadkach doprowadzić do myśli samobójczych oraz targnięcia się osoby chorej na własne życie.
 • Jeśli ktoś z Twojego otoczenia cierpi na depresję, a Ty chcesz mu pomóc bądź wytrwale przy osobie dotkniętej depresją oraz skonsultuj się ze specjalistą, który udzieli Ci rad jak ułatwić choremu na depresję wygranie walki z nią.
 • Jeśli sam masz objawy depresji skonsultuj się z lekarzem lub zadzwoń na Antydepresyjny Telefon – Forum Przeciw Depresji ( 22 594 91 00).