...
nadciśnienie u osób młodych

Powody występowania nadciśnienia u osób młodych

Nadciśnienie tętnicze to powszechny problem zdrowotny, który dotyka coraz większej liczby osób. Stanowi jedną z chorób cywilizacyjnych, które dotykają mieszkańców krajów rozwiniętych i rozwijających się. Choć jeszcze jakiś czas temu podwyższone ciśnienie tętnicze kojarzyło się z osobami starszymi, to jednak obecnie coraz częściej problem ten spotyka osoby młode. Sprawdź, czym jest nadciśnienie tętnicze i jakie są jego powody występowania u osób młodych.
nadciśnienie u osób młodych

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Warto zastanowić się nad tym, czym właściwie jest samo ciśnienie tętnicze. To ucisk, jaki przepływająca przez układ krążenia krew wywiera na ściany naczyń krwionośnych. Im ciśnienie jest wyższe, tym nacisk jest większy. Zagrożenie dla człowieka stanowi zarówno zbyt wysokie ciśnienie krwi, jak i zbyt niskie ciśnienie, czyli niedociśnienie.

Nadciśnienie tętnicze diagnozowane jest na podstawie przeprowadzanych badań. Standardowo określa sie je wtedy, gdy ciśnienie skurczowe przekracza 140 mmHg i/lub ciśnienie rozkurczowe przekracza 90 mmHg. Ze względu na stan zaawansowania choroby i wartość ciśnienia tętniczego, wyróżnia się różne rodzaje schorzenia.

Normy wartości ciśnienia tętniczego krwi dla zdrowej osoby dorosłej

Poniżej przedstawiamy przyjęte normy, które stanowią wytyczne lekarskie. Jeżeli pomiar ciśnienia wskazuje na ich przekroczenie, to jest to ważny sygnał ostrzegawczy. Należy znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy, a następnie ja wyeliminować. Jeżeli to nie poskutkuje, to wdraża się leczenie farmakologiczne. Obecne normy to:

 • 120/80 mmHg – optymalne ciśnienie krwi;
 • 120-129/80-84 mmHg – normalne ciśnienie;
 • 130-139/85-89 mmHg – wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze;
 • 140-159/90-99 mmHg – nadciśnienie tętnicze I stopnia;
 • 160-179/100-109 mmHg – nadciśnienie tętnicze II stopnia;
 • 180/110 mmHg i więcej – nadciśnienie tętnicze III stopnia.

Izolowane nadciśnienie skurczowe to stan, w którym ciśnienie tętnicze skurczowe wynosi powyżej 140 mmHg, a ciśnienie tętnicze rozkurczowe poniżej 90 mmHg. Jednocześnie w trakcie pomiarów należy pamiętać o tym, że w przypadku kobiet ciśnienie krwi może mieć niższe wartości, niż w przypadku mężczyzn.

Rodzaje nadciśnienia tętniczego

Wyróżnia się trzy podstawowe stopnie nadciśnienia tętniczego. Wskazują one na poziom zaawansowania choroby. O ile w przypadku I stopnia często udaje się poradzić sobie z tym bez konieczności wdrażania farmakologii, o tyle II i III stopień to już dedykowane leczenie nadciśnienia. O wszystkim decyduje lekarz prowadzący, który wcześniej powinien przeprowadzić szczegółowe badania. Na tej podstawie dobiera się środki farmakologiczne stosowane w terapii. Pacjent w trakcie leczenia powinien pozostawać pod kontrolą lekarską i prowadzić dziennik pomiarów. Na tej podstawie można określić, czy zastosowana kuracja przynosi wymierne rezultaty.

Objawy nadciśnienia tętniczego

Choroba rozwija się bardzo powoli, a początkowe jej objawy łatwo pomylić z innymi schorzeniami. To powoduje określone trudności w szybkim rozpoznaniu problemu przy nadciśnieniu tętniczym, a także we wdrożeniu terapii. Przez wiele lat choroba może być w ukryciu i nie dawać określonych objawów. Ewentualne nieprawidłowości w ciśnieniu nie są wysokie i nie budzą większego niepokoju pacjenta. Z drugiej strony choroba często nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nierozpoznana lub niewłaściwie leczona, może skrócić życie człowieka nawet o kilkanaście lat lub więcej.

Charakterystyczne objawy dla nadciśnienia tętniczego to m.in.:

 • nieprawidłowe wyniki pomiarów ciśnienia;
 • zawroty głowy;
 • zaburzenia snu;
 • ból głowy;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • duszności;
 • ogólne osłabienie organizmu;
 • wzmożona potliwość;
 • uderzenia gorąca;
 • ograniczona sprawność psychiczna i fizyczna;
 • zaburzenia widzenia;
 • wychłodzenie kończyn;
 • i inne.

Jakiekolwiek z nich powinny wzbudzić Twój niepokój. Wówczas skontaktuj się z lekarzem i przeprowadź podstawowe badania.

Przyczyny nadciśnienia tętniczego u osób młodych

Przyczyny nadciśnienia tętniczego mogą być bardzo różne. Standardowo dzieli się je na chorobę pierwotną oraz o charakterze wtórnym. Podział ten obejmuje także osoby młode, u których coraz częściej diagnozowane są problemy z ciśnieniem. Ponadto szacuje się, że nawet około 30% chorych może nie być świadomych swojego problemu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i wykonywanie regularnych badań medycznych.

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Nadciśnienie pierwotne odpowiada nawet za 90% wszystkich zachorowań. Pojawia się bez konkretnej przyczyny lub jej wskazanie jest niemożliwe na podstawie dostępnych badań medycznych. Podejrzewa się, że niektóre osoby mają tendencje genetyczne do występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego. U innych osób na rozwój nadciśnienia tętniczego wpływają różnego rodzaju czynniki środowiskowe.

Wtórne nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie wtórne powodowane jest przez określone przyczyny, które można rozpoznać. Najczęściej jest objawem lub konsekwencją innych jednostek chorobowych. Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego wzrasta u pacjentów, u których zdiagnozowano m.in.:

 • przewlekłe choroby nerek;
 • zespól Cushinga;
 • zespół Conna;
 • bezdech senny obturacyjny;
 • liczne choroby endokrynologiczne;
 • choroby tętnic nerkowych (np. zwężenie tętnicy nerkowej);
 • zwężenie aorty;
 • otyłość (zwłaszcza otyłość brzuszna);

Inne czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego to m.in.:

 • nadwaga;
 • niezdrowy styl życia;
 • brak aktywności fizycznej;
 • palenie papierosów;
 • spożywanie dużej ilości alkoholu;
 • nadmierne spożywanie soli;
 • przyjmowanie wybranych środków farmakologicznych;
 • narażenie na nadmierny stres.

Dlaczego młode osoby coraz częściej chorują?

Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego u osób młodych wiąże się z kilkoma przyczynami. Wydaje się, że one wspólnie się uzupełniają. Im więcej określonych czynników, tym większe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Wydaje się, że zauważalny wzrost znaczenia tego schorzenia w tej grupie wiekowej związany jest ze zmianą stylu życia młodych osób. Obecnie żyjemy zdecydowanie szybciej niż w przeszłości oraz jesteśmy narażeni na wiele sytuacji stresowych. Występują one zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Ponadto wśród osób młodych obserwuje się duże spożycie kawy, a także występowanie takich nałogów jak: palenie papierosów, picie alkoholu, czy też zażywanie substancji psychoaktywnych. Wszystkie one zwiększają ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

Nie bez znaczenia jest także jakość żywności, którą spożywają młodzi ludzie. W diecie wielu z nich dominują przetworzone produkty i popularne fast foody. Przekłada się to niekorzystnie na ogólną kondycję fizyczną i zdrowie pacjentów. Z czasem pojawiają się u nich poważne problemy związane z nadciśnieniem tętniczym. Powrót do normalności wymaga zmiany wielu codziennych nawyków i przemodelowania stylu życia. Wszystko po to, aby zapobiegać postępowi choroby. Nieleczone nadciśnienie może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Nadciśnienie tętnicze u młodych kobiet w ciąży

Szczególną uwagę należy zwrócić na kobiety w ciąży. Te wymagają innej diagnostyki i specjalistycznego podejścia. Problem nadciśnienia tętniczego stosunkowo często dotyczy młodych kobiet ciężarnych. Może to być nadciśnienie ciążowe, które pojawia się po 20 tygodniu ciąży i zazwyczaj znika do 1,5 miesiąca od narodzenia dziecka. Stan ten jest stosunkowo niebezpieczny, zwłaszcza jak pojawia się tzw. białkomocz i stan przedrzucawkowy. Wówczas zagraża to matce oraz nienarodzonemu dziecku.

Oczywiście nadciśnienie tętnicze może występować u młodych kobiet, które dopiero zachodzą w ciąże. Wtedy mamy do czynienia z chorobą, która występuje przed tym okresem lub do 20 tygodnia ciąży. Nadciśnienie tętnicze wcześniej istniejące z nałożonym nadciśnieniem ciążowy sprawia, że w tym okresie pacjentka cierpi na nasilające się objawy. W każdym z tych przypadków niezbędna jest dokładna diagnostyka i umiejętnie prowadzone leczenie. Wszystko po to, aby zminimalizować wystąpienie powikłań nadciśnienia, które mogą być groźne dla kobiet w ciąży i ich dzieci.

Mierzenie ciśnienia w domowych warunkach

Młode osoby borykające się z nadciśnieniem tętniczym powinny prowadzić dzienniczek pomiarów. W tym celu warto zakupić elektroniczny ciśnieniomierz, który posiada niezbędne certyfikaty medyczne. Następnie pomiar ciśnienia należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta. Pacjent powinien znajdować się w stanie odpoczynku i w pozycji siedzącej. W trakcie pomiaru nie powinien wykonywać żadnych dodatkowych czynności, w tym nawet rozmawiać. Wszystko to może powodować zaburzenie wyników i chwilowe podwyższenie ciśnienia.

Rzetelne prowadzenie dzienniczka pozwala na zwiększoną kontrolę nad chorobą i przekłada się na poprawę jakości codziennego życia pacjentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Podstawa skutecznego leczenia polega na prawidłowym rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego oraz jego przyczyny. Dopiero na tej podstawie próbuje się wyeliminować przyczynę choroby, a jeżeli to nie daje zadowalających wartości ciśnienia tętniczego, to wprowadza się środki farmakologiczne. Rozpoznać nadciśnienie można na podstawie regularnie przeprowadzanych pomiarów. Jeżeli cyklicznie występuje podwyższone ciśnienie, to jest to powód do niepokoju. Ponadto chorobie towarzyszą charakterystyczne objawy, które wymieniono wcześniej. W procesie diagnostycznym stosuje się również badanie echokardiograficzne serca, a także ocenę ewentualnych powikłań narządowych, które już mogły powstać w wyniku nadciśnienia.

W ramach leczenia stosuje się różnego rodzaju środki. To m.in.:

 • blokery kanału wapniowego;
 • beta-blokery;
 • leki moczopędne;
 • antagoniści receptora angiotensyny;
 • inhibitory konwertazy angiotensyny;
 • i inne.

Szczegółowy harmonogram terapii, a także wybrane leki dobierane są na podstawie badań medycznych. O wszystkim decyduje lekarz prowadzący. Na pierwszym etapie leczenia prowadzi się dodatkowe badania w celu sprawdzenia skuteczności leków. Jeżeli wyniki nie są zadowalające, to zmienia się preparat z korzyścią dla pacjenta.

Co poza farmakologią?

W leczeniu nadciśnienia zawsze duży nacisk kładzie się na zmianę stylu życia pacjentów. Kluczowe może być zaprzestanie palenia tytoniu, czy też ograniczenie spożywania alkoholu. Do tego ważne jest zwiększenie aktywności fizycznej, która powinna być dostosowana do możliwości pacjenta. Inne zmiany dotyczą unikania sytuacji stresowych, zmiany żywienia, czy też redukcji wagi. W wielu przypadkach już tylko to pozwala na wyeliminowanie problemu nadciśnienia tętniczego. Wówczas przyjmowanie leków nie jest konieczne. Zdarza się jednak, że choroba jest już tak zaawansowana lub ma taki charakter, że sama zmiana stylu życie nie wystarczy. Wtedy niezbędne jest wprowadzenie terapii opartej na środkach farmakologicznych.

Powikłania nadciśnienia

Brak rozpoznania lub niewłaściwe leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może powodować groźne powikłania. Wśród nich wymienia się stany zagrażające życiu pacjenta. Przykładowe powikłania nadciśnienia to m.in.:

 • przerost lewej komory serca;
 • miażdżyca;
 • zawał serca;
 • udar mózgu;
 • pogorszenie wzorku;
 • poważne choroby nerek;
 • pogorszenie czynności nerek;
 • choroby wieńcowe;
 • i inne.

W związku z tym choroby pod żadnym pozorem nie wolno bagatelizować. Po przeprowadzonej diagnostyce pacjent powinien dokładnie stosować się do wskazań lekarskich i przyjmować preparaty, które powodują obniżenie ciśnienia krwi. Wielokrotnie leczenie ma charakter długotrwały.

Nadciśnienie tętnicze a recepta online

Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego wymaga regularnego przyjmowania leków. Zadaniem terapii jest obniżyć ciśnienie krwi oraz zwiększyć nad nim kontrolę. Pierwsze przepisanie leków, a także ocena ich skuteczności, odbywają się w gabinecie stacjonarnym. W dłuższej perspektywie pacjenci mogą korzystać ze zdalnych konsultacji medycznych, w tym z recepty online. Usługa recepta online na portalu https://nachorobe.pl/ to bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy wypełnić formularz medyczny, wskazać dotychczas przyjmowany lek oraz opłacić konsultację. W odpowiedzi na to nasz specjalista zapozna się z Twoim zgłoszeniem. E-recepta na zakup leków w przypadku kontynuacji leczenia powinna być formalnością. E-receptę z powodzeniem zrealizujesz w dowolnie wybranej aptece.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.