...
Czym jest i jak funkcjonuje teleporada medyczna

Czym jest i jak funkcjonuje teleporada medyczna?

Rozwój telemedycyny i nowych technologii sprawił, że obecnie wiele porad medycznych można odbywać w formie zdalnej. To wygodne rozwiązanie zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Warto jednak mieć świadomość tego, że teleporady medyczne nie zastąpią wszystkich porad lekarskich i w określonych przypadkach niezbędne jest odwiedzenie stacjonarnej przychodni. W tym artykule sprawdzimy, czym jest i jak dokładnie funkcjonuje teleporada medyczna w trzeciej dekadzie XXI wieku.
Czym jest i jak funkcjonuje teleporada medyczna

Czym jest teleporada medyczna?

Jak sama nazwa wskazuje, teleporada medyczna to nic innego, jak porada lekarska świadczona zdalnie. Lekarz może przeprowadzić podstawową kontrolę medyczną przez telefon lub w formie wideokonferencji. Tego typu usługi świadczą już nie tylko lekarze pierwszego kontaktu, ale również specjaliści. Instytucja teleporady medycznej jest szczegółowo warunkowana przez przepisy polskiego prawa. Jednocześnie z tej formy wsparcia medycznego można korzystać tylko w określonych sytuacjach.

Podczas zdalnej konsultacji medycznej lekarz ma obowiązek sprawdzić tożsamość pacjenta oraz zapoznać się z jego objawami. Na podstawie wywiadu ocenia sytuację zdrowotną pacjenta. Może wówczas wystawić e-receptę na zakup niezbędnych środków medycznych, e-zwolnienie czy też e-skierowanie do innego specjalisty. Jednocześnie jeżeli lekarz uzna, że zdalna konsultacja nie jest wystarczająca, to jego obowiązkiem jest pokierowanie pacjenta na stacjonarną wizytę. To w jej trakcie można z większą precyzją orzec o stanie zdrowia pacjenta.

Co wpłynęło na wzrost zainteresowania tego typu poradami lekarskimi?

Wpływ na wzrost zainteresowania zdalnymi poradami lekarskimi ma kilka czynników. Dynamiczny rozwój tej formy komunikacji pomiędzy lekarzem rodzinnym i pacjentem nastąpił w wyniku ograniczeń wywołanych przez pandemię koronawirusa. Realne zagrożenie sprawiło, że dostęp do lekarzy został znacznie ograniczony. W odpowiedzi na potrzeby pacjentów rozpowszechniono teleporady medyczne, które wciąż są udoskonalane. Już teraz jednak pozwalają na przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oraz na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej bez potrzeby odbywania tradycyjnej wizyty w placówce medycznej.

Przepisy prawne regulujące teleporadę medyczną

Specyfika teleporady medycznej oraz jej zakres są usankcjonowane w polskim prawie. Dokumenty nadrzędne, które regulują świadczenie zdalnej opieki zdrowotnej to:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Warto się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z teleporady medycznej.

Teleporada – czym różni się od tradycyjnej porady lekarskiej?

Istnieje kilka podstawowych różnic, które obserwuje się pomiędzy teleporadą a tradycyjną wizytą u lekarza. Przede wszystkim pacjent unika konieczności udania się do rejestracji przychodni oraz bezpośredniego udawania się do lekarza. Teleporada to wygodne i szybkie rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać pomoc medyczną bez konieczności wychodzenia z domu. Sprawdza się to także w przypadku kontynuacji leczenia przy chorobach przewlekłych lub antykoncepcji hormonalnej. Dostęp do przyjmowanych długotrwale preparatów można otrzymać w ramach teleporady. E-konsultacje medyczne sprawiają, że pacjent jest mniej narażony na kontakt z innymi osobami chorymi i może zaoszczędzić cenny czas. Oczywiście sprawdzi się to tylko wtedy, gdy nie ma konieczności przeprowadzania badania fizykalnego w celu trafnego określenia stanu zdrowia chorej osoby.

Kto może korzystać z teleporady medycznej?

Tak naprawdę z teleporady medycznej z lekarzem może skorzystać każdy. Usługi tego typu świadczą placówki medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto atrakcyjną ofertę teleporad przygotowało wiele przychodni prywatnych, gdzie można skorzystać ze odpłatnego wsparcia lekarza.

W jakich sytuacjach nie można przeprowadzić teleporady?

Zgodnie z polskim prawem istnieją określone sytuacje, w których nie wolno przeprowadzić teleporady medycznej. Z tej formy wsparcia lekarskiego nie mogą skorzystać osoby, które:

 • cierpią na choroby przewlekłe i nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia lub zmiana dotychczasowych objawów;
 • nie wyrażają zgody na przeprowadzenie teleporady;
 • odbywają pierwszą wizytę u pielęgniarki, lekarza lub położnej podstawowej opieki lekarskiej.

Ponadto teleporady nie stosuje się w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej oraz u dzieci poniżej 6. roku życia. Wówczas lekarz ma obowiązek przeprowadzić poradę lekarską w gabinecie.

Jak wygląda teleporada? Sprawdź jej przebieg

Jeszcze przed przeprowadzeniem zdalnej konsultacji medycznej należy zweryfikować tożsamość pacjenta. Odbywa się to na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej, danych podanych przez pacjenta lub zawartych w deklaracji wyboru. Alternatywą jest pokazanie dowodu tożsamości podczas wideoporady lub też wskazanie danych, które zawiera Internetowe Konto Pacjenta danej osoby.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oraz dokonanie analizy dokumentacji medycznej. Pacjent ma obowiązek odpowiadać na pytania lekarza zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Wszystko po to, aby zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa e-wizyty. Jeżeli jest to możliwe, to lekarz stawia diagnozę i wskazuje dalsze postępowanie. Podczas teleporady istnieje możliwość wystawienie e-recepty na zakup leków niezbędnych w terapii. W sytuacjach gdy problem medyczny uniemożliwia postawienie trafnej diagnozy podczas teleporady, pacjent powinien skorzystać z wizyty w przychodni. Sugestię bezpośredniej wizyty powinien przekazać lekarz w trosce o zdrowie pacjenta.

W celu sprawniejszego przeprowadzenia konsultacji medycznej, pacjent może załączyć dokumentację medyczną przed odbyciem teleporady lub wideoporady. Placówka świadcząca zdalne porady lekarskie ma obowiązek zachowania tajemnicy informacji dotyczących każdego pojedynczego pacjenta.

Te dokumenty mogą zostać wystawione podczas zdalnej konsultacji medycznej

Teleporada medyczna to bardzo wygodny wybór. W jej ramach pacjent może uzyskać wiele różnego rodzaju dokumentów. Podstawowe z nich to:

 • e-zwolnienie lekarskie;
 • e-skierowanie;
 • e-recepta;
 • zalecenia lekarskie;
 • zlecenie na test na koronawirusa.

Ponadto w trakcie porady lekarz może wskazać na konieczność odbycia przez pacjenta stacjonarnej porady lekarskiej. Wszystko po to, aby zadbać o jego zdrowie i najwyższy standard świadczonych usług medycznych.

Jacy lekarze świadczą teleporady?

Oczywiście nie każdy lekarz jest w stanie pomóc pacjentowi w ramach teleporady. Doskonałym tego przykładem są m.in. dentyści i ortopedzi, którzy koniecznie muszą dokonać badania fizykalnego w gabinecie. Z drugiej strony pacjent może skorzystać ze zdalnej konsultacji medycznej z innego rodzaju specjalistą, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Teleporady medyczne z powodzeniem świadczą:

 • lekarze rodzinni;
 • pediatrzy;
 • interniści;
 • kardiolodzy;
 • psycholodzy;
 • dietetycy.

Przed odbyciem zdalnej konsultacji medycznej warto dokładnie zastanowić się nad swoim problemem. Wszystko po to, aby usprawnić przebieg leczenia. E-wizytę rekomenduje się w konkretnych przypadkach. Czasami jej odbycie jest bezzasadne i od razu warto umówić się na poradę w gabinecie.

Kiedy warto skorzystać z teleporady?

Z profesjonalnej teleporady medycznej warto skorzystać w określonych przypadkach. Sprawdzi się m.in. w przypadku podstawowych problemów zdrowotnych oraz przy kontynuacji leczenia i chęci uzyskania kolejnej e-recepty. Potrzeba skorzystania ze zdalnej konsultacji lekarskiej ma charakter indywidualny i każdy powinien decydować o tym we własnym zakresie.

Podstawowe problemy zdrowotne

Podstawowe problemy zdrowotne nie wymagają każdorazowego udawania się do przychodni. Warto skorzystać z szybkiej teleporady medycznej i poinformować lekarza o swoich objawach. Ten na podstawie symptomów oraz własnego doświadczenia będzie w stanie wskazać zalecenia medyczne. W ten sposób można zaoszczędzić cenny czas i zminimalizować ryzyko, że objawy choroby się nasilą.

Kontynuacja leczenia

Kolejnym racjonalnym powodem do skorzystania z teleporady jest kontynuacja leczenia. Przy chorobach przewlekłych lub antykoncepcji hormonalnej wymagane jest długotrwałe przyjmowanie leków. O ile pierwsze ich przepisanie musi odbyć się w gabinecie stacjonarnym, o tyle kolejne recepty mogą być wystawiane w formie zdalnej. Wystarczy skorzystać z teleporady medycznej lub usługi recepty online. Lekarz zapozna się ze zgłoszeniem pacjenta i w jeżeli uzna to za uzasadnione, to wystawi e-receptę na zakup stosowanych leków.

Analiza wyników badań laboratoryjnych

Nie każdy pacjent zdaje sobie z tego sprawę, ale podczas teleporady lekarskiej można przeprowadzić analizę wyników laboratoryjnych. To wygodne rozwiązanie w przypadku osób, które chcą przyspieszyć leczenie lub mieszkają w większej odległości od placówki medycznej. Lekarz zapozna się z wynikami badań oraz zinterpretuje je podczas zdalnej porady medycznej. Dzięki temu zaoszczędzisz cenny czas i jeszcze szybciej zweryfikujesz swój stan zdrowia. W przypadku wykrycia różnych jednostek chorobowych, to niezwykle ważne w kontekście szybkiego wdrożenia skutecznego leczenia. Ułatwia to pracę lekarzowi oraz zwiększa komfort pacjenta.

Teleporada w sytuacjach awaryjnych

Teleporada lekarska okazuje się być nieocenionym wsparciem w wielu sytuacjach awaryjnych. W jej ramach można otrzymać m.in. e-receptę na zakup antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletki “dzień po”. Wówczas czas ma bardzo duże znaczenie, jeżeli pacjentka chce uniknąć niechcianej ciąży. Wskazania do zastosowania antykoncepcji awaryjnej to m.in.: pominięcie tabletki antykoncepcyjnej lub przerwanie prezerwatywy w trakcie stosunku.

Awaryjne sytuacje mogą zdarzyć się również podczas pobytu na wakacjach lub poza granicami Polski. Wówczas warto niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym w ramach teleporady. Na szczęście kilometry nie będą tu przeszkodą. To duży atut rozwoju telemedycyny. Dzięki temu fachowa pomoc dostępne jest od ręki w każdym miejscu na świecie. Warto niezwłocznie umówić się na e-wizytę wtedy, gdy podczas wakacji wystąpią:

 • objawy grypopodobne;
 • problemy skórne (wysypka, oparzenie słoneczne itp.);
 • pogorszone samopoczucie.

Co stwarza zagrożenie podczas teleporady?

Co do zasady teleporada to w pełni bezpieczna i sprawdzona forma świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej. Może zdarzyć się jednak, że w trakcie konsultacji wystąpią nieoczekiwane problemy techniczne. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o tym, jeżeli nie słyszy go zbyt dobrze lub nie do końca go rozumie. Wszystko ze względów bezpieczeństwa. Teleporada powinna być przeprowadzona płynnie, a pacjent powinien dokładnie zapoznać się z informacjami podawanymi przez lekarza. Dzięki temu nie umknie Ci żadna kluczowa informacja i będziesz w stanie zadbać o swoje zdrowie. Jeżeli teleporada przebiega z zakłóceniami, to warto przeprowadzić ją jeszcze raz. To niezwykle ważne zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i jego lekarza prowadzącego. Jeżeli problemy techniczne nie występują, to nie mamy do czynienia z innymi zagrożeniami związanymi z teleporadą. To w pełni bezpieczna i wiarygodna forma wsparcia medycznego dla pacjentów w różnym wieku.

Recepta online na naszym portalu

Na portalu https://nachorobe.pl/ przygotowaliśmy profesjonalne usługi zdalnych konsultacji medycznych oraz receptę online. Pacjent może wybrać formę wsparcia, którego w danym momencie potrzebuje. Nasi specjaliści dokładnie zapoznają się z Twoją dokumentacją medyczną oraz objawami. Na ich podstawie postawią diagnozę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pokierują Cię na wizytę w stacjonarnym gabinecie.

Recepta online to usługa medyczna, w ramach której możesz otrzymać e-receptę na zakup leków. Wystarczy wypełnić formularz medyczny oraz opłacić receptę online. Nasz specjalista zapozna się z Twoim zgłoszeniem. Jeżeli uzna to za uzasadnione, to zostanie wystawiona e-recepta. Dokument ten możesz zrealizować w dowolnie wybranej aptece i zadbać o ciągłość leczenia. Eksperci https://nachorobe.pl/ zawsze na pierwszym miejscu stawiają zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.