...

REGULAMIN SERWISU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu płatności.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Konsultacje są wykonywane na podstawie danych zawartych w formularzu. W sytuacji, gdy dane te są niewystarczające, aby udzielić porady lekarz zadzwoni do pacjenta celem ich uzupełnienia. Lekarz wykonuje trzy próby dodzwonienia się do pacjenta. Jeśli pacjent nie odbiera pieniądze nie są zwracane.
 4. Formularze zgłoszeniowe można wypełniać przez całą dobę. Lekarze realizują konsultacje w dni powszednie w godzinach 8-20 a w święta od godz. 9-20.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi 12 godzin roboczych. Większość zgłoszeń realizujemy w ciągu 2 godzin roboczych. 

Jednocześnie informujemy, że zdecydowana większość konsultacji odbywa się w ciągu 2 godzin od zaksięgowania wpłaty.

 1. Korzystając z portalu pacjent wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy. 
 2. Wypełniając formularz konsultacji lekarskiej Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie dane osobiste zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Pacjent zobowiązuje się podać objawy chorobowe zgodnie z prawdą. Jest świadomy, że wprowadzając lekarza w błąd lub nie informując o wszystkich objawach może doprowadzić do sytuacji, w której może dojść do narażenie jego zdrowia i życia. 
 4. Konsultacja lekarskie online skierowane są do osób, które wymagają pomocy lekarskiej a nie mają możliwości udać się do lekarza osobiście. Nie zawsze jednak konsultacja online jest w stanie zastąpić wizytę stacjonarną. W przypadku braku poprawy lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską. 
 5. Konsultacje lekarskie online nie są skierowane do osób w stanie zagrożenia życia. W przypadku wystąpienia duszności, bólu w klatce piersiowej, silnego bólu brzucha czy głowy, urazów, utraty przytomności, zaburzeń świadomości należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112) lub natychmiast zgłosić się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).
 6. Lekarz po zapoznaniu się z problemem pacjenta może odmówić wystawienia recepty, jeśli nie stwierdzi wskazań do jej wystawienia. W ramach konsultacji nie wystawiamy zwolnień lekarskich. W przypadku zaistnienia takich, sytuacji usługę traktuje się jako wykonaną a pacjentowi nie przysługuje zwrot środków.
 7. Nie wystawiamy recepty na leki z grupy benzdodiazepin i opioidów. W takich przypadkach zwracamy środki wpłacone na poczet realizacji konsultacji lekarskiej/e-recepty zwracamy pomniejszone o kwotę kosztów operacyjnych w wysokości 10zł. Zwrot następuje w ten sam sposób w jaki zostały wpłacone środki – w ciągu 3 dni roboczych. Dodatkowo pośrednik płatności natychmiastowych może pobrać prowizję do 2% wpłaconej kwoty.
 8. Pacjent musi podać nazwę leków które stosuje, ich dawkę, ilość opakowań, na które chciałby uzyskać receptę oraz chorobę, na którą stosuje w/w preparat. Leki przepisujemy na maksymalnie na 3 miesiące leczenia pod warunkiem niewystępowania nowych niepokojących objawów. 
 9. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie oraz przez telefon będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji lekarskiej, dokumentacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 10. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy kontakt@nachorobe.pl
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2020.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 13. Po zrealizowaniu usługi konsultacji lekarskiej nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

Informacje końcowe:

Świadczenie udzielane jest w ramach praktyki lekarskiej zarejestrowanej w RPWDL o nr 000000201568 Jakub Stępień Praktyka Lekarska 

 1. Kłobucka 23C lok. 106 02-966 Warszawa

NIP 7962595804 REGON 380589857